EnergieTournee2017

Op vrijdag 16 juni organiseert de Stichting Groene Hart – in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart – een tournee langs een aantal locaties, waar initiatieven voor de energietransitie worden genomen. Met een bus op bio-diesel worden bezoeken gebracht aan onder meer Eneco in Utrecht en Indaver (bio power) in Alphen aan de Rijn. De deelnemers zijn ook te gast bij de gemeente Woerden, waar zij worden ontvangen door wethouder Haring.

We brengen een bezoek aan Indaver in Alphen aan de Rijn, producent van biogas en aan de Energiecentrale van Eneco in Utrecht, waar ook een nieuwe BioWarmte Installatie Lage Weide (BWI) wordt gebouwd.
Tijdens de lunch in  Woerden besteden we aandacht aan de warmte-koude kaart en de regionale kansen voor afstemming aanbod en vraag van energie. Woerden is een van de 30 gemeenten die een greendeal “aardgasvrije wijk” heeft ondertekend.

Kunnen bestaande initiatieven worden uitgebouwd en gekopieerd en zo bijdragen aan de oplossingen op de schaal nodig voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs? Kan dit landelijk gebied straks ook in zijn eigen energiebehoefte voorzien?  Wat zijn daarbij de knelpunten? Wat zijn de ruimtelijke effecten?  Welke faciliterende rol kan de overheid vervullen? We besteden aandacht aan de bouw van gasloze wijken en de randvoorwaarden voor lokale investeringen. De eerste resultaten van de pilots lokale afstemming energievraag en aanbod komen aan bod.

 

Kansen en initiatieven voor energietransitie in het Groene Hart

->> naar de Energietransitie in Kaart (atlaskaart)

Routekaart Energietournee

Op de atlaskaart staat de routebeschrijving van de bus met te bezoeken locaties.
Daarnaast geeft de atlaskaart ook andere locaties weer, waar initiatieven zijn of worden genomen om duurzame energie te winnen. Daarbij gaan we vooral in op de warmtevraag; warmte is immers de grootste bron bij het energieverbruik.

 

Interessante kaartgegevens kan ook gevonden worden op http://pico.geodan.nl/map.html
Lees hierover meer op Groenehartmedia.info

.

 

 • Warmtebronnen: bij het zoeken naar warmtebronnen kan je denken aan:
  –restwarmte van een ijsbaan, ziekenhuis, datacenter
  – warmte uit vergisting van visafval uit de voedselverwerkende industrie
  – warmte uit drinkwaterkoeling en afvalwaterzuivering
  – geothermische bronnen
  – houtsnippers en snijafval uit het omringende landschap
  – warmte uit een nabijgelegen recreatieplas
  – biogas uit mestvergisting

 

Verdere informatie:

 

 

 

 • Energietransitiekaart (resultaten werktafel 7 nov.2016)

 

 

 

 

 

Energietransitie in Kaart (GMaps-kaart)