Kennisbank

 

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart
In de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zijn de verantwoordelijke overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) vertegenwoordigd. Ze voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel.
Het programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep

 

Rijksdienst voor cultureel erfgoed
Handreiking Erfgoed en Ruimte, vernieuwd mei 2015, zie www.handreikingerfgoedenruimte.nl

 Handreikingen van provincies:

Overzicht van provinciale adviescommissies

  • NH –  ARO  Adviescie. Ruimtelijke Ontwikkeling
  • ZH – PAL Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit
  • Utr. – PCL Provinciale Commissie Leefomgeving

PAL-symposium over Groene Hart:beschikbare presentaties

De  Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit (PAL) heeft over het Groene Hart een advies uit gebracht:
Zie PAL-symposium: nieuwe Groene Hart visie nodig en  PAL-advies Groene Hart
Eerdere adviezen zijn bv.:
Bodemdaling ; Weidevogels ; Naar een waardenvolle landbouw in Zuid-Holland.

 

PARK, Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

 

Rapporten Onderzoek duurzaamheid bedrijfsterreinen

 

 

Diversen

 

  • zie pagina Doe MEE  voor verslagen van kwaliteitsateliers, bijeenkomsten etc.