Venster Bodegraven-Woerden

Gebiedsgemeente  Bodegraven-Reeuwijk    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart
VensterBoWo

Midden in het Groene hart, waar de Natte As de A12 kruist ligt het Venster Bodegraven-Woerden, een Groene Hart-icoonproject. Het Venster vormt de enige open verbinding van redelijk formaat tussen de grote landschappen ten noorden en ten zuiden van de A12 en is daarom cruciaal voor de landschappelijke samenhang van het Groene Hart. Het Venster biedt ruimte voor Fort Wierickerschans als toegangspoort tot het Groene Hart en als recreatief knooppunt in de regio.
Vanuit de Stichting Groene Hart en wandelvereniging Te Voet wordt gewerkt aan een wandelpad over de Oude Hollandse Waterlinie. In november 2011 is het eerste deel van het waterliniepad officieel geopend Dit pad is 50 km lang en loopt van station Gorinchem tot Fort Wierickerschans. Het voert door het historische landschap van de Oude Hollandse Waterlinie met zijn pittoreske vestingstadjes, polderkades en dijken.

Faunapassage Wiericke
De provincie Zuid-Holland probeert versnippering van natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur (EHS) tegen te gaan. De EHS is het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden, waardoor hun overlevingskansen toenemen.
Zo is er een faunapassage onder de A12 aangelegd, zodat een verbinding onder deze barriere ontstaat, waardoor planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden. De tunnel is 3,5 meter in doorsnee en 8 meter lang. De verwachting is dat onder andere de otter, de bever, de Noordse woelmuis, de poelkikker en de kamsalamander van de faunapassage gebruik zullen gaan maken.

Werklint Nieuwerbrug
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil vier bedrijven die in het venster gelegen zijn, uitplaatsen naar een nieuwe bedrijfslocatie (Werklint) aan de Molendijk. Dit plan uit 2008 is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in de kern Nieuwerbrug te verbeteren. Die nieuwe locatie ligt echter ook in het Venster. Het risico bestaat dat als verplaatsing niet lukt, of alleen met financiering door extra woningbouw, dat het venster dus niet opener wordt, maar juist verder dichtslibt.
Inmiddels hebben de provincies Utrecht en Zuid-Holland een streep gezet door de plannen voor het “werklint” Nieuwerbrug. Het brengt immers niet de kwaliteit die past in het Nationaal Landschap Groene Hart. Alleen B&W van Woerden is nog niet overtuigd en pleit nog voor deze oplossing voor de uitplaatsing van bedrijven.
Zie ook de Kwaliteitsopgave Werklint Nieuwerbrug

Bestemmingsplan Buitengebied-Noord
In april 2014 is een voorontwerp voor een bestemmingsplan ter visie gelegd. Hierop zijn vele zienswijzen ingediend, waaronder een van vier gezamenlijke natuur-milieuorganisaties. Op 29 september 2016 heeft gemeente Bodegraven-Reeuwijk een ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied ter visie gelegd. Hierin zijn de plannen voor het Werklint Nieuwerbrug niet opgenomen. De verbeelding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is in het plan aangepast om realisatie ervan beter mogelijk te maken.

Organisaties

  • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
  • Natuurmonumenten
  • Stichting Groene Hart
  • KNNV afd. Gouda e.o.

 

Documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*