Nieuws

Volg de berichtgeving in De Groene Flits en via het Nieuwsportaal van het Groene Hart 

 

Platform Mooi Zuidplas presenteert een kaart Landschappelijke Schakel

Platform Mooi Zuidplas heeft in een reactie op de Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder een eigen invulling gegeven aan de daarin voorgestelde Landschappelijke Schakel. Het gebied vormt met de Groene Waterparel (voor 80% eigendom van de provincie) en het Restveengebied een mooie …

Platform Mooi Zuidplas presenteert een kaart Landschappelijke Schakel Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Aquathermie steeds meer in beeld

Naast zon- en windenergie komt nu ook aquathermie als duurzame bron steeds meer in beeld. Haalbaarheidsstudies laten zien dat energie uit oppervlaktewater en afvalwater goede mogelijkheden bieden voor verwarming van woningen. Dit jaar is aquathermie voor ’t eerst ook in …

Aquathermie steeds meer in beeld Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Energietransitie | Reageren

Kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

Wageningen University en Research (WUR), Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank en de provincie Zuid-Holland starten een kennisprogramma over toekomstbestendig ‘boeren’ in het Groene Hart. Daarbij is aandacht voor thema’s als waterpeil, broeikasgassen, biodiversiteit en verdienmodellen. WUR gaat …

Kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | 2 Comments

Veenweidegebieden in 2120

In het rapport Een natuurlijkere toekomst voor Nederland-in-2120 schetsen onderzoekers van de WUR een toekomstbeeld van ons land, gebaseerd op ‘nature based solutions’ waarin opgaven voor klimaat en biodiversiteit hand in hand gaan. Voor het Groene Hart zien we daarin het …

Veenweidegebieden in 2120 Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Onderwaterdrainage in polder Lange Weide

De aanleg van onderwaterdrainage in de Toekomstbestendige polder Lange Weide nabij Driebruggen, is voltooid. Met 310 ha in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke is dit het grootste experiment met onderwaterdrainage in Nederland. Met de aanleg van …

Onderwaterdrainage in polder Lange Weide Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

De Kortste Weg

De kortste weg is een initiatief van de Milieufederatie Zuid-Holland. Zij wil met deze campagne zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor duurzaam geproduceerd voedsel van dichtbij: uit de eigen streek en uit het seizoen. Als u rechtstreeks, of met maximaal …

De Kortste Weg Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Zorg voor Landschap

LANDSCHAP IS WEESKIND IN OMGEVINGSBELEID De kwaliteit van het landschap is een publiek belang en moet beter worden meegewogen in de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Zorg voor landschap. …

Zorg voor Landschap Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Acht overheden in het Groene Hart starten samen met het Rijk een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dat hebben ze afgesproken in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, die donderdag 21 november officieel van start is gegaan op het …

Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Stikstofuitspraak is kans voor duurzame economie en natuur De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept samen met 36 andere Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties de provincie op om serieus werk te maken van schoon en duurzaam vervoer, schone industrie en te …

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

College van Rijksadviseurs: Verbied zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond

Verbied zonneparken op natuur- en landbouwgrond en stimuleer de uitrol van zonne-energie op water, haven- en bedrijventerreinen, langs snelwegen en op daken en gevels. Dat adviseert het College van Rijksadviseurs. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. …

College van Rijksadviseurs: Verbied zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Energietransitie | Reageren