Landbouw & Bodemdaling

 

 

Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Acht overheden in het Groene Hart starten samen met het Rijk een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dat hebben ze afgesproken in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, die donderdag 21 november officieel van start is gegaan op het …

Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart

“Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik.”Deze boodschap gaven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland mee bij hun pleidooi voor de aanpak van de …

Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk

Slimmer landgebruik moet de afbraak van veen remmen. Zo moet je de veenoxidatie verminderen en meer CO₂ vastleggen in de bodem door het organisch stofgehalte te verhogen. Er zijn verschillende pilotprojecten waarin met name akkerbouwers meer koolstof proberen op te …

Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment

Sinds 2011 wordt op Hoeve Stein door een melkveebedrijf geëxperimenteerd met natuurbeheer. In deze pilot is een gangbare melkveehouderij omgevormd tot een biologische natuurboerderij. Uit onderzoek is nu gebleken dat het model dat voor natuurboerderij Hoeve Stein is bedacht, bedrijfseconomisch …

Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Klimaatslim boeren in polders bij de Vlist

Twintig boeren in de polders bij de Vlist gaan maatregelen nemen die de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij verduurzamen. Daarvoor hebben ze een intentieovereenkomst getekend. Uitgangspunt van de overeenkomst is de totale verduurzaming van de melkveehouderij in …

Klimaatslim boeren in polders bij de Vlist Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

D66 & GroenLinks: Grondwaterpeil veenweidegebieden moet omhoog

GroenLinks en D66 willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij. Dat is 4% van onze broeikasgassen in Nederland. De partijen …

D66 & GroenLinks: Grondwaterpeil veenweidegebieden moet omhoog Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | 1 Comment

“We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”

Het kan niet zo doorgaan met de doorgaande peilverlagingen in de veenweiden en de daarmee gepaard gaande bodemdaling. Daar zijn nu toch echt ingrepen voor nodig. Volgens Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research moet er een Nationaal Programma Veenweiden komen. Soms moet …

“We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.” Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Waarom miljoenen Nederlanders zich zorgen moeten maken over een dalende bodem

Dat heel Holland zakt, is al eeuwenlang bekend. Maar dat het nu zo hard gaat met die bodem, daar schrikken zelfs experts van. Als er nu niet grondig ingegrepen wordt, leidt de bodemdaling tot alleen maar meer scheuren en verzakte …

Waarom miljoenen Nederlanders zich zorgen moeten maken over een dalende bodem Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | 1 Comment

Groene Hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat zij het voorstel van 8 overheden uit het Groene Hart accepteert om samen te werken aan de aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin 10 miljoen. Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor …

Groene Hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Dorp Kanis wordt opgehoogd

In Kanis is begonnen met het ophogen van de bodem. Daarmee moet een einde komen aan de steeds terugkerende wateroverlast, verzakkingen van tuinen en straten en kabel- en leidingbreuken. Onder de straten in Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt die …

Dorp Kanis wordt opgehoogd Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren