Landschap, Natuur en Stilte

 

Zorg voor Landschap

LANDSCHAP IS WEESKIND IN OMGEVINGSBELEID De kwaliteit van het landschap is een publiek belang en moet beter worden meegewogen in de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Zorg voor landschap. …

Zorg voor Landschap Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Tijdens een bijeenkomst in Kamerik op donderdag 26 september 2019 hebben 25 partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel getekend voor een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Het Deltaplan bestaat uit concrete plannen, waarvan niet alleen de …

Deltaplan Biodiversiteitsherstel Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied

De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied. De laagveennatuur …

Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Omgevingswet op gespannen voet met Europees Landschapsverdrag

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd bevat wel regels om de fysieke leefomgeving te beschermen en te benutten, maar geen regels over bescherming en benutting van landschappen. Nederland dient de kwaliteitsdoelstellingen voor landschappen te omschrijven en maatregelen te …

Omgevingswet op gespannen voet met Europees Landschapsverdrag Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Nieuw moeras in polder Groot Mijdrecht

Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht-Noordoost, is een nieuw 17 hectare groot moeras gerealiseerd. Op donderdag 7 maart 2019 wordt het gebied officieel geopend, samen met bewoners, grondeigenaren en pachters uit Groot Mijdrecht-Noordoost, evenals de organisaties Waternet, …

Nieuw moeras in polder Groot Mijdrecht Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Natuurmaatregelen pakken gunstig uit voor weidevogels in de Krimpenerwaard

Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard, maar werkt het ook? Krijgen we inderdaad de nieuwe natuur die we wensen? Zijn de aanpassingen in het landschap nuttig geweest voor de weidevogels? Een eerste meting in de Berkenwoudse Driehoek …

Natuurmaatregelen pakken gunstig uit voor weidevogels in de Krimpenerwaard Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Druk op het landschap vraagt om monitoring

  Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Een mooi landschap versterkt bovendien ons (internationale) …

Druk op het landschap vraagt om monitoring Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

MONITOR PBL: Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe. Dat blijkt uit de …

Natuur blijft in Nederland zorgenkindje Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | 1 Comment

Duidelijkheid over bufferzone natuurgebied

Rond het Natura 2000-gebied De Wilck is voor boer en jager nu meer duidelijkheid gekomen over wanneer en op welke wijze ze ganzen en zwanen van hun landerijen mogen verjagen in dit gebied. In het beheerplan is opgenomen dat jagers …

Duidelijkheid over bufferzone natuurgebied Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Drechtzone verdient goede bescherming

Inwoners van Leimuiden dienen een zienswijze in op bestemmingsplan Buitengebied-Oost van Kaag en Braassem. Zij stellen zich achter de motie die in de raad is aangenomen en in lijn is met het “Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP)”. Ze gaan echter …

Drechtzone verdient goede bescherming Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren